شرکت گسترش فلزات پرگاس خاورمیانه تنها وارد کننده سیم جوش با برند اختصاصی GFP
GFP TRADING
GFP TRADING
we have more than 20 year experience in welding market business
GFP TRADING

در این راستا بر این باوریم که مشتری و خدمات پس از فروش ، پشتوانه اصلی و تکیه گاه پایدار شرکت و جلب رضایت او ، از اساسی ترین انگیزه ها جهت توسعه همه جانبه شرکت میباشد